Kategori: Forebyggende

1 24 25 26259 / 259 POSTS
Virker brannverninformasjonen?

Virker brannverninformasjonen?

Det negative i dette er at det er tre branner innenfor industri som ødelegger denne statistikken. Brannene på Tomtekaia, ABC- teateret og en lagerbran [...]
Rollefordelingen i byggesak

Rollefordelingen i byggesak

Kravene til saksbehandlingen er endret. Systemene skal være på plass. Det er krav til god¬kjente aktører og kontrollplaner som skal fremlegges og [...]
Konsulenters rolle i byggesaker

Konsulenters rolle i byggesaker

Årsaken til at plan- og bygningsloven ble omskrevet var blant annet EØS-avtalen. Arbeidene med oversettelse fra de krav som stilles innen EØS-området [...]
Konsulentfirmaers rolle kontra brannvesenet

Konsulentfirmaers rolle kontra brannvesenet

Jeg vil starte med å gjengi noen sitater fra ulike aktører (konsulenter/rådgivere) i ulike sammenhenger: ”Forretningsmessige forhold. Mitt foretak u [...]
Har informasjon noe virkning?

Har informasjon noe virkning?

Før hvert informasjonsprosjekt bør det foregå en analyse og en planlegging. Etter gjennomføringen bør det være evaluering av informasjonsprosjektet. V [...]
Brannsikring av kulturarven

Brannsikring av kulturarven

Denne gangen er det ønskelig å sette fokus på brannbegrensende tiltak og det lovverket som regulerer Riksantikvarens inngripen i pålegg om slike tilta [...]
Økende brannproblem blant eldre

Økende brannproblem blant eldre

Bakgrunnen for årets tema er at stadig flere eldre omkommer i brann. Bomønsteret endres og flere eldre blir boende hjemme. Brannsikkerheten er rel [...]
Barnas sikkerhetsdag

Barnas sikkerhetsdag

600 barn i sikker spenning Med brannbiler, luftambulanse, politibiler, redningsskøyta samt fallskjermhoppere ble mytene om at sikkerhet er kjedelig [...]
Tiltak for å sikre husdyr mot brann

Tiltak for å sikre husdyr mot brann

Anlegg for varsling av brann må kombineres med brannventilasjon, tiltak mot inntrengning av røyk i husdyrrommet, muligheter for rask evakuering og eff [...]
1 24 25 26259 / 259 POSTS