Kategori: Forebyggende

1 2 3 4 5 26 30 / 253 POSTS
Anmelder eier etter brann

Anmelder eier etter brann

-    Alle byggets forutsetninger for en god innsats var borte. Med den enorme brannbelastningen og manglende eller sviktende passiv [...]
Brannfarer fjernet

Brannfarer fjernet

Den norskproduserte radioen Pinell modell GO og GO+ har forårsaket rundt 50 branner. En produksjonsfeil i batteriet hos en tredjeparts leverandør [...]
Brannfarlige griller i restauranter

Brannfarlige griller i restauranter

 -    De tre brannene i 2016 viser at ventilasjonen fra grillene har dårlige løsninger eller er dårlig utført. Fyring med gril [...]
Selvslokkende sigaretter fører til brann

Selvslokkende sigaretter fører til brann

I november 2011 kom kravet om selvslokkende sigaretter. Det var forventet umiddelbar effekt av tiltaket som klokkerent traff  målgruppen. Dess [...]
Praktisk opplæring av flyktninger – bedre effekt?

Praktisk opplæring av flyktninger – bedre effekt?

Brannvesenet Midt IKS startet i 2016 et praktisk opplegg for brannvernopplæring av flyktninger. Gjennom flere år har brannvesenet besøkt blant ann [...]
Forebygg hos røykerne

Forebygg hos røykerne

Marcus Runefors ved Lunds Universitet i Sverige har forsket på 611 dødsbranner, han har tre soleklare anbefalinger til forebyggere og brannsjefer [...]
Manglende brannforebygging førte til storbrann

Manglende brannforebygging førte til storbrann

En evaluering SP Fire Research har gjort har avdekket at det har vært mange alvorlige og kritikkverdige forhold vedrørende sikkerhetsarbeidet i bygget [...]
Alarmen går
. Hvordan sikre kulturarven?

Alarmen går
. Hvordan sikre kulturarven?

Å redde liv og helse vil for alltid ha førsteprioritet for oss, uansett om man jobber i et brannvesen eller på et museum. Denne ubestridte sannh [...]
Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging

Den nye forskriften om brannforebygging gir et mulighetsrom – nå er det opp til brannvesenet å bruke det. De kjenner risikoene i kommunene og er d [...]
Praktisk risikoapp

Praktisk risikoapp

Emil Dupuich er branninspektør ved forebyggende avdeling i Oslo Brann- og redningsetat. Han er prosjektleder for dataverktøy for prioritering av t [...]
1 2 3 4 5 26 30 / 253 POSTS