Kategori: Forebyggende

1 2 3 4 5 6 26 40 / 255 POSTS
Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging

Den nye forskriften om brannforebygging gir et mulighetsrom – nå er det opp til brannvesenet å bruke det. De kjenner risikoene i kommunene og er d [...]
Praktisk risikoapp

Praktisk risikoapp

Emil Dupuich er branninspektør ved forebyggende avdeling i Oslo Brann- og redningsetat. Han er prosjektleder for dataverktøy for prioritering av t [...]
Treet – verdens høyeste trehus i Bergen sentrum

Treet – verdens høyeste trehus i Bergen sentrum

Det banebrytende bygget er det høyeste trehuset per dags dato som er bygget i verden. Kombinasjonen av bærende limtre-konstruksjoner og moduler ut [...]
Ny rapport: El- og gasskjøretøy i innelukkede rom

Ny rapport: El- og gasskjøretøy i innelukkede rom

I rapporten kartlegges brannrelaterte problemstillinger ved el- og gassdrevne kjøretøy i innelukkede rom, med hovedvekt på parkeringskjellere [...]
200.000 i forelegg etter brann

200.000 i forelegg etter brann

Skadene etter brannen er anslått til flere hundre millioner kroner. Flere hundre mennesker mistet eiendeler som var lagret i utleiebodene i bygget [...]
God nok brannsikkerheten i flyktningemottak?

God nok brannsikkerheten i flyktningemottak?

    -    Jeg er bekymret for det vi ser. Ting skjer veldig fort og næringsbygg og eldre, tomme lokaler skal brukes som f [...]
Reddet uerstattelige kulturverdier

Reddet uerstattelige kulturverdier

Ringve Musikkmuseum er Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter med en samling på over 2.000 instrumenter fra hele verd [...]
Håndbok N500 om Vegtunneler er lagt ut på høring

Håndbok N500 om Vegtunneler er lagt ut på høring

Ny håndbok om tunneler Ønsker høyere sikkerhetsnivå Håndbok N500 tar inn mange av utformings- og sikkerhetselementene som er gjeldende for veg i [...]
Søkte om 6 millioner – fikk 500.000

Søkte om 6 millioner – fikk 500.000

Porsgrunn bystyre vedtok nylig en brannsikringsplan for Brevik, og at det skal innføres en ordning der huseiere innenfor den gamle, tette trehusbebygg [...]
Bjørnis, kanskje Norges viktigste bamse

Bjørnis, kanskje Norges viktigste bamse

 -    Ideen om Bjørnis er inspirert av Sverige. For vi så at de viet barn spesiell oppmerksomhet i forbindelse med ulykker. En bam [...]
1 2 3 4 5 6 26 40 / 255 POSTS