Kategori: Forebyggende

1 3 4 5 6 7 26 50 / 253 POSTS
Ny forebyggende forskrift

Ny forebyggende forskrift

Enklere og tydeligere regelverk  Gjeldende forskrift har en forholdsvis komplisert struktur og høy detaljeringsgrad med 43 bestemmelser. I nytt [...]
Hvordan bekjempe fasadebrann med passiv brannsikring i norske kirkebygg?

Hvordan bekjempe fasadebrann med passiv brannsikring i norske kirkebygg?

Over halvparten av kirkebrannene starter ved en påtenning fra utsiden. Mange av de eldre kirkebyggene er bygget i laftet tre, bindingsverk eller reisv [...]
Plenklipp og sauer skal hindre ny storbrann

Plenklipp og sauer skal hindre ny storbrann

Høgt gras og hageavfall var ei medverkande årsak til at flammane spreidde seg så raskt som dei gjorde under Lærdalsbrannen i januar. Brannsjef Gaute J [...]
Gode brannskiller

Gode brannskiller

Voss brann og redning fikk nylig muligheten til brannøvelser på det gamle internatet på landbruksskolen i Skulestadmo. Bygget var fra 1959 med brannve [...]
Rekordmange på brannforebyggende forum

Rekordmange på brannforebyggende forum

Forumet ble arrangert på Scandic Ørnen hotell og Bergen brannvesen var vertskap. Temaet for forumet var: Klare føringer, men ingen oppskrift - hv [...]
Nybygg tatt i bruk – men langt fra ferdig

Nybygg tatt i bruk – men langt fra ferdig

Brannstrategi Et større og ledende foretak utarbeidet en brannstrategi 25. juni i 2010: Ved detaljprosjektering og kontroll av branntekniske for [...]
Ønsket seks millioner- fikk 100 000

Ønsket seks millioner- fikk 100 000

Riksantikvaren har fordelt de ti millioner kroner som Regjerningen bevilget i revidert statsbudsjett til brannsikring av tette trehusmiljøer. Den stør [...]
Bedre grunnlag for forebyggende arbeid

Bedre grunnlag for forebyggende arbeid

Bergen brannvesen opprettet i fjor høst en egen seksjon for analyse underlagt brannforebyggende avdeling. Seksjonen som ledes av Bjørn Næs har tre ans [...]
Alarmanlegg i landbruket

Alarmanlegg i landbruket

Misnøye med dårlige anlegg Brannalarmanlegget er et viktig hjelpemiddel for å kunne handle raskt når det har oppstått en brann. Høgskolen for landbru [...]
Tett trehusbebyggelse

Tett trehusbebyggelse

Norge har 180 trehusområder med en stor andel vernede eller fredede bygninger. I alt er det 5735 fredede bygninger i landet og hele 97 prosent er i pr [...]
1 3 4 5 6 7 26 50 / 253 POSTS