Vanntåkeanlegget fungerte perfekt

Vanntåkeanlegget fungerte perfekt

Sandefjord kommune har de siste par år montert stasjonære vanntåkeanlegg i 90 leiligheter og fellesrom ved fire eldresentre. Totalt er det investert vel 7 millioner kroner. Anleggene har allerede bestått sin første prøve. En brann i en av leilighetene i høst ble raskt slokket og med bare minimale skader på leiligheten.

En glødende sigarett var trolig årsak til brannen som oppsto mens beboeren var ut av leiligheter noen få minutter. Da han kom tilbake, var leiligheten røykfylt, og han måtte bare lokke døren og komme seg i sikkerhet. 
– Vanntåkeanlegget forhindret etter all sannsynlighet en større brann. Brannstasjonen lå bare 500 meter unna, og utrykningstiden var derfor svært kort. Brannen var likevel slokket da brannvesenet kom fram. Vanntåkeanlegget fungerte perfekt. Uten vanntåken ville leiligheten trolig vært overtent i løpet av meget kort tid. I stedet ble skadene på leiligheten svært begrenset. De små mengdene vann som ble brukt, ble raskt tørket opp, sier brannsjef Magne Johannessen i Sandefjord. 

– Sandefjord kommune er ikke alene om å ha gjennomført brannsikringstiltak i omsorgsboliger, men brannen i Sandefjord viser at tiltakene fungerer i praksis, og at brannsikkerheten har blitt bedre, sier sjefingeniør Terje Olav Austerheim i DSB. Han ledet en arbeidsgruppe mellom DSB, Husbanken, Statens bygningstekniske etat (BE) og Helse- og sosialdirektoratet om brannsikringstiltak i kommunale omsorgsboliger.

Sandefjord kommune har valgt å installere heldekkende vanntåkeanlegg i eldresentrene. Ikke bare fordi det var rimeligst økonomisk, men det hadde også en del praktisk fordeler. Det var ikke nødvendig med ny vannledning for å øke vanntilførselen til bygningene. Den daglige driften i sentrene fungerte som normalt under monteringen og anleggene var i liten grad etisk sjenerende.

COMMENTS