Kategori: Karusell

1 2 3 4 10 / 35 POSTS
BRANNKONSTABEL ELVERUM-DAGTID, VIKARIAT

BRANNKONSTABEL ELVERUM-DAGTID, VIKARIAT

Den som ansettes må forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring for å tilfredsstille kvalifikasjonsbestemmelsene i “Forskrift om organise [...]
Det siste rundskrivet fra riksadvokaten som setter fokus på brannetterforskning er datert 31. august 1973. Trenger Norge et nytt oppdatert rundskriv?

Det siste rundskrivet fra riksadvokaten som setter fokus på brannetterforskning er datert 31. august 1973. Trenger Norge et nytt oppdatert rundskriv?

Riksadvokaten sender ut rundskriv til politidistriktene der det bl.a. legges føringer for hva politidistriktene skal prioritere. Det siste rundskrivet [...]
BEDRE REKRUTTERING MED OFFENSIVE ENHETER

BEDRE REKRUTTERING MED OFFENSIVE ENHETER

Brann- og redningsvesen i Sverige har i flere år benyttet offensive enheter som et supplement i utrykningsberedskapen. Offensive enheter – også kalt f [...]
FULLT FOKUS PÅ TUNNELSIKKERHET 

FULLT FOKUS PÅ TUNNELSIKKERHET 

Tre hele dager til endes var det fullt fokus på tunnelbrannsikkerhet i SASIRO, da Rogaland brann og redning IKS (RBR) 15. – 1 [...]
MANGLENDE ÅPENHET I POD – ET DEMOKRATISK PROBLEM

MANGLENDE ÅPENHET I POD – ET DEMOKRATISK PROBLEM

Kommentarartikkel  Politidirektoratet (POD) viser en uvilje til å svare utfyllende på spørsmål og en uvilje til å utlevere helt ufarlige dokum [...]
Blir det noen gang skikk på statistikken over brannårsaker? I tilfellet når?

Blir det noen gang skikk på statistikken over brannårsaker? I tilfellet når?

Manglende innrapportering av brannårsaker har vært et problem i mange år. Politidirektoratet (POD) har latt saken ligge inntil nå. POD vil ikke anstre [...]
BJØRNISEFFEKTEN, EN BACHELOROPPGAVE OM NORGES VIKTIGSTE BAMSE

BJØRNISEFFEKTEN, EN BACHELOROPPGAVE OM NORGES VIKTIGSTE BAMSE

Ved å intervjue brannfolk har vi undersøkt bruken av Bjørnis. Vi fikk mange historier hvor Bjørnis har blitt benyttet på skadested ved traumatiske hen [...]
Ny rapport om slokking av brann i mindre bygningsenheter

Ny rapport om slokking av brann i mindre bygningsenheter

Hovedmålet med rapporten er å øke kunnskapen om hvordan man kan slokke brann i mindre bygningsenheter på en mer effektiv, skånsom og miljøvennlig måte [...]
Instruktør/rettleiar – oljevern/akutt forureining

Instruktør/rettleiar – oljevern/akutt forureining

DSB søker instruktør/rettleiar som skal undervise brann- og redningspersonell i oljevern og akutt forureining ved Noregs brannskole (NBSK). Arbei [...]
1 2 3 4 10 / 35 POSTS