Kategori: Karusell

1 2 10 / 16 POSTS
BRANNVESENETS INNSATSMETODIKK VEDRØRENDE SOLCELLEINSTALLASJONER

BRANNVESENETS INNSATSMETODIKK VEDRØRENDE SOLCELLEINSTALLASJONER

De senere årene har fokuset på miljøet stadig blitt større. Dette har ført til at miljøvennlighet og bærekraft er et aktuelt tema. En strategi for å o [...]
KROKLØFTERE MED UANTE MULIGHETER 

KROKLØFTERE MED UANTE MULIGHETER 

Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS (NRBR) fortsetter sin satsning de siste årene og har i 2021 utvidet beredskapen betydelig med vide [...]
KREVENDE SØK I GRUVE I ARENDAL

KREVENDE SØK I GRUVE I ARENDAL

Den 19. mai i fjor gjorde redningsdykkertjenesten i Østre Agder brannvesen (ØABV) et funn i en dyp sjakt i Steinsåsgruvene i Arendal. Den savnede Ørja [...]
Evalueringsrapporten fra Gjerdrum

Evalueringsrapporten fra Gjerdrum

Redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen under kvikkleireskredet på Gjerdrum.  Redningsaktørenes samarbeid bidro til god ledelse og gjen [...]
STORBRANN I OMSORGSBOLIG FORHINDRET

STORBRANN I OMSORGSBOLIG FORHINDRET

Brannen i omsorgsboligene på Høvik i Bærum kunne utviklet seg til en storbrann. Asker og Bærum brann og redning utnyttet brannskillene som fungerte go [...]
BATTERIBRANN MS BRIM EVALUERT

BATTERIBRANN MS BRIM EVALUERT

Rapporten evaluerer Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIB) sin håndtering av hendelsen som oppstod på MS Brim den 11. mars 2021. Den syv dager [...]
Ny rapport fra brannforskningssenteret FRIC!

Ny rapport fra brannforskningssenteret FRIC!

  Det nettopp publisert en ny rapport om kunnskapsfronten på manuelt utstyr for brannslokking som brukes av brannvesenet for [...]
RESTVERDIREDNING ETTER SKREDET I GJERDRUM

RESTVERDIREDNING ETTER SKREDET I GJERDRUM

I tidenes største restverdiredningsaksjon ble verdier for flere titalls millioner kroner reddet ut etter skredet i Gjerdrum. Finans Norges restverdire [...]
DSB: Avfallsanlegg mangler oversikt over brannrisiko

DSB: Avfallsanlegg mangler oversikt over brannrisiko

Avfallsanleggene må minske faren for brann og etablere bedre systemer for å begrense miljøkonsekvensene av branner.   Det viser et landsd [...]
LARVIK KOMMUNE FÅR SVI FOR DÅRLIG BRANNSIKRING

LARVIK KOMMUNE FÅR SVI FOR DÅRLIG BRANNSIKRING

Som følge av brann i avfallscontainer ble det også brann i biblioteket i Larvik i november 2019. Avfallscontaineren var ikke godt nok sikret mente for [...]
1 2 10 / 16 POSTS