Hammerfest Brannvesen – Norges Eldste Kasernerte Brannvesen.

Hammerfest Brannvesen – Norges Eldste Kasernerte Brannvesen.

Den 6.april 1839 ble Rostad beskikket som brannoppsynsmann i Hammerfest kjøpstad. En ung og fyrig brannoppsynsmann, alminnelig titulert branninspektør.

Brannredskaper som han forefant var elendige og utilstrekkelige, han gikk derfor i gang med utbedringer. 
1. mai samme år ble det brakt orden i feiervesenet. Som feier ble antatt Bersvend Tong.
Det ble i starten lønnet to vektere med egen vaktstue. Og det ble bestemt at byens huseiere turvis skulle tilsies i vintermånedene å gjøre patrulje i gatene til ordens overholdelse. Etter noen års forløp ble det 4 vektere i Hammerfest og Høsten 1841 ble brannkorpset organisert med tilstrekkelig brannmateriell.

Den første stor-brannen

Hammerfest brannvesen fikk sin dåp ved brann 12. september 1847. 3 av den russiske skipper Gribanofs matroser viste stor iver under slokningsarbeidet og ble belønnet med 3 spd. hver. Smed A. Olsen og snekker Adolf F. ble belønnet med hvert sitt sølvbeger for sin utmerkelse.
Rostad stod i spissen for brannstellet i Hammerfest ut året 1855. 
Skomaker C. A. Stokker innehadde stillingen som branninspektør fra 1856 til 30.juni 1861.
Hans E. Olsen innehadde så stillingen.
 

Brannmateriell
I

1857 hadde brannvesenet 3 sprøyter hvor de ga henholdsvis 2 ½ tønne, 1 ½ tønne og 1 tønne vann i minuttet. Definisjonen tønne tilsvarer i dag 131,39 liter. Altså ville den største sprøyte kunne levere omtrent 328l/m. Ellers ble det brukt blant annet bøtter, brannpøser, brannøks, våt seilduk for å dekke truede hus og krutt for å sprenge hus som utgjorde en risiko for spredning om de skulle ta fyr. 
I dag 158 år etter har vi flere og større pumper. Den største pumpen som er integrert i tankbilen vår kan levere opptil 3.500l/m. Og lignende pumper har vi på de fleste bilene. I tillegg har vi en rekke andre mobile pumper som leverer alt fra 1800l/m til 200l/m. Vi har også mye mer utstyr som gjør at vi kan angripe en brann på forskjellige måter. Spør gjerne en betjent.
 

Vannverket

3.Mars 1860 kom lov som sørget for at byen engasjerte seg i å etablere et vannverk som kunne forsyne byen med vann året igjennom. Etter denne loven kunne man få nedsettelse i brannkontingenten hvis man hadde et effektivt vannverk. Utkast med tegning og overslag ble gitt av Alfred Kjelland, utkastet ble gjennomgått av Daae i Tromsø.
I slutten av 1868 stod vannverket ferdig. Brannstasjonen ble oppført på bakkekammen overfor kirken i 1869, og 6 faste vektere med 6 reservemannskaper ble ansatt. Videre var det 200 mann oppført i brannkorpset. Og etter en statlig inspeksjon ble Hammerfest belønnet med 20 prosent nedslag i brannkontingenten. 
Også i dag er det meget viktig for brannberedskapen at det hele året er tilgang på store mengder vann. Vannverket leverer i dag omtrentlig 8.000 kubikkliter med vann og har 8 trykkøningsstasjoner som sørger for likt trykk i hele byen. Ved brann er avdelingen Vann & Avløp en livsviktig ressurs for brannvesenet ettersom vi er avhengige av vann for å kunne gjøre vår jobb.
De 6 faste brannmannskaper var i 1875: Hans Benonisen, Elias Jakobsen, Carl Lindberg, Jens Matias Olaussen, Ferdinand tapper og Ole Ellefsen Værdal.
Vannverket og brannstell sin styrkeprøve 1875
Hammerfest vannverk og det oppdaterte brannstell fikk sin styrkeprøve Mandag kl. 23 den 15. mars 1875 der det var ild løs i et pakkhus ute på Hammerfestneset. Den alminnelige mening var at en stor del av byen ville stryke med, men etter en times forløp, etter innsats fra blant annet brannfolkene, skulle det vise seg at man var i stand til å begrense ilden til 3 pakkhus og 2 mindre bygninger. Vannverket hadde vist seg aldeles fortrinnlig og brannmannskapene hadde gjort seg fortjent til anerkjennelse for sin dyktighet og utholdenhet. 
Kilde: Hammerfest : 1789-1914 / Jørgen Sivertsen ; utgitt av Hammerfest kommune.
 

Publisert: 02-02-2017

COMMENTS