Ofoten brann satser på slukkearmDen nye bilen til Ofoten brann er en Scania P450 6x4*4 med 7500 liters vanntank, 300 liters skumtank, Rosenbauer brannpumpe som gir 3500 l/min. og ett CAFS skumanlegg.

Ofoten brann satser på slukkearm

Ofoten Brann har nylig fått overlevert sin nye tankbil med slukketårn med slukkelanse og fastmontert slukkespyd. Ofoten brann IKS er første kommunale brannvesen med et slikt verktøy i Norge. Tidligere har man sett tilsvarende i industribrannvesen . Det er derfor særdeles spennnende å kunne følge med i utviklingen på denne type kjøretøy her til lands. Brannmannen har tatt en prat med Tor-Arne Amundsen, Nestleder beredskap i Ofoten Brann IKS.

Dette er et spenstig kjøp og langt ifra det som er normalt levert innenfor tankbilsegmentet her til lands. Kan du si litt mer om begrunnelsen for innkjøpet?
-Vi er et Interkommunalt selskap, som har fire kommuner som medlemmer. Narvik er den eneste stasjonen med helkontinuerlig vakt, de andre kommunene har deltidsmannskaper. Vi har erfart at det ikke alltid møter tilstrekkelig med røykdykkere på hendelser, noe som igjen har medført at vi har måttet kjøre med mannskaper fra Narvik for å bistå deltidsmannskapene. Vannforsyning fra det offentlige vannledningsnettet i mindre kommuner med store avstander mellom kummer, har også gitt oss noen utfordringer.

– Da kom ideen om ikke vi skulle få tankbilen med dobbelkabin slik at et vaktlag kunne kjøre i felles bil, som i tillegg hadde med seg så mye vann at de kunne yte god slokkeinnsats i disse kommunene. Dette er bakgrunnen for dobbelkabinen på bilen. Den er også utstyrt med CAFS og ellers som en ordinær brannbil. Per nå er bilen definert som tankbil.

Slokkearmen har en rekkevidde på 16,5 meter og er
utstyrt med et slokkespyd som kan trenge over 50
cm gjennom vegger og tak. Via det varmesøkende
kameraet kan man lokalisere varmen

Hvordan var prosessen med å velge bil- og konstruksjonstype?
-Med bakgrunn i topografi, til dels dårlig brøytet veier og noen ganger ikke brøytet i det hele tatt, er nesten alle våre biler med firehjulstrekk. Vi ville sikre oss at vi også kommer frem med tankbilen uansett hvilken kommune vi skal yte innsats i.

– Vi har stort fokus på HMS og har ved flere anledninger sett på problemene med å jobbe sikkert på tak. Å bruke motorsager, katastrofesager, brekkjern m.m for å få hull i takkonstruksjoner for å komme til en tak- eller innvendig loftsbrann, byr på store utfordringer. I tillegg til dette er Narvik distribusjonsenter med store lagerhaller, som er bygd opp med sandwichkonstruksjoner.

– Etter å ha vært på hjemmesiden til Rosenbauer og sett brannbiler for flyplasser med denne slokkearmen på taket kom ideen om at dette måtte være mulig å bruke i vår «brannverden» med de utfordringene som nevnt over. Litt etterretningsarbeid førte oss til Kristiansand og Glencore (Falcon Bridge) sin fabrikk, hvor det er en slik bil. Vi kontaktet dem og fikk til et møte med demo av bilen. Vi som var der så ganske fort at dette kunne være noe å satse på.

– Med vann/skumkanon og slokkespyd som lett kunne skytes eller presses inn i hvilken som helst kjent takplate eller vegg uten problemer, kunne dette gi oss et meget godt hjelpemiddel i forhold til å ivareta HMS for de mannskaper som må utføre slokkeinnsats på tak og loft. Vi ser jo også for oss at vi kan bruke slokkespydet på alle bygninger med sandwichkonstruksjon. Slokkespydet, som er 55 cm langt, kan skytes gjennom stålplater på 4-5 mm.

Hvordan har det vært å påvirke politikerne til å akseptere et slikt spesialkjøp?
-Vi er et IKS så vi forholder oss til styret der. Til det er å si at vi er så heldige å ha et styre og en brannsjef som er «fremoverlent» i forhold til nye ting/løsninger. Derfor ble det heller ikke endeløse diskusjoner om kjøp av denne bilen.

Hvordan er reaksjonen hos mannskaper på et slikt kjøretøy?
-Vi har hatt egen bilgruppe som har vært med å gitt innspill på bilen. Tror nesten alle mannskaper er spent og ikke minst stolt over at vi er nytenkende.

Hvordan er opplæringen og øvelser knyttet spesielt opp mot slukkespydet/slukkearmen?
-Opplæringen har vi fått av Egenes og Rosenbauer. Vi har ingenting å utsette på den. Vi øver jevnlig med å lære oss å kjøre slokkearmen med kanon og spyd.

Vi har sett Bergen med sin «Smiter», OBRE med sin LUF60 og andre brannvesen med sine litt mer spesialinnkjøp å anse. Hvordan tror du at deres spesialtankbil vil påvirke beredskap i Ofoten brann IKS?
-Vi tror selvfølgelig at bilen skal bli et godt verktøy for å bekjempe branner. Vi har hatt flere branner hvor liften vår har vært aktivt brukt i slokkearbeidet. Mannskapene har operert liften fra korgen i kledd røykdykkerutstyr. Dette er utfordrende i forhold til tiden en er i stand til å stå der for å utføre en effektiv jobb samt begrensede muligheter for inntrengning i tak og loft. Med den nye bilen, hvor armen kjøres med fjernkontroll, vil operatøren kunne stå i røykfritt miljø og ved hjelp av IR-kamera fremme på armen og skjerm på fjernkontrollen se hvor varmen er.

Vil dette slukketårnet kunne påvirke hvordan man normalt sett bedriver slukking i høyden ved f.eks. takbranner osv.?
-Vi kjenner oss vel på mange måter som pionerer i forhold til bruk og nytenking med denne bilen. Vi tror absolutt at vi vil bruke denne bilen der slokkearmen er lang nok til å rekke opp på tak og loft. Et pluss er at bilen heller ikke trenger så stor oppstillingsplass som en lift/stigebil. Når vi tar ned støttebeinene på tankbilen er de ikke lengre ut enn bilens bredde.

Brannmannen takker for praten og ønsker lykke til. Vi gleder oss veldig til å følge fortsettelsen med dette spennende verktøyet.

Fremtidsrettet
Stein Egenes fra Egenes Brannteknikk utdyper følgende på nettsiden:

Ofoten Brann IKS ble fascinert av brannbilen med slokkearm vi leverte til Nikkelverket i Kristiansand for et par år siden. I Ofoten hadde de bruk for ny tankbil og de hadde planer om en ny mannskapsbil; kunne de to tingene kombineres? Kunne man montere slokkearm på en slik kombinert bil? Vi tok utfordringen og utviklet konseptet til det resultatet som er vist her.

Det er en modig og fremtidsrettet avgjørelse fra et kommunalt brannvesen hvor man tar HMS på alvor. Her kan brannmannskapene slokke en takbrann uten å måtte risikere helsa ved å gå opp i høyden og i røyken. Jobben forenkles ved bruk av Rosenbauer Stinger slokkearm, den første hos et kommunalt brannvesen i Norge. Slokkearmen har en rekkevidde på 16,5 meter og er utstyrt med et hydraulisk slokkespyd som kan trenge over 50 cm gjennom vegger og tak for å slokke innvendig fra utsiden. Via det varmesøkende kameraet kan man nede på fjernkontrollen «se» hvor varmen befinner seg og slokke direkte på det varmeste punktet.

Bilen er i tillegg til slokkearmen levert med 7500 liters vanntank, 300 liters skumtank og en Rosenbauer N35 brannpumpe med en ytelse på 3500 l/min og med Conti CAFS 800 skumanlegg. Brannbilen er bygget på et Scania P450 6×4*4chassis med Euro 6 motor.

Slokkearm (inklusive pumpeanlegg) kan betjenes med trådløs fjernkontroll og er utstyrt med video- og varmesøkende kamera som også har visning på fjernkontrollen. Den komplette branntekniske delen er styrt av Rosenbauers nye generasjon CAN-Bus styring LCS 2.0 med digitale betjeningspanel med logiske symboler og norsk tekst.

COMMENTS