Kategori: Premium

1 2 3 13 10 / 128 POSTS
TETRA-terminal MPX600– SAMBAND TIL ET NYTT NIVÅ 

TETRA-terminal MPX600– SAMBAND TIL ET NYTT NIVÅ 

Motorola lanserte i november neste generasjon TETRA-terminal MPX600.   Anders Raaer,   Tidsskriftet Brannmannen [...]
STYRKER EVALUERINGER 

STYRKER EVALUERINGER 

Gode evalueringer etter hendelser og øvelser er viktig for å kunne utvikle oss faglig. I Incidentshare ligger et verktøy som  [...]
KAN IKKE HA HØYDESKREKK 

KAN IKKE HA HØYDESKREKK 

Utbygging av vindkraft i Norge skyter fart og det bygges stadig flere vindmølleparker, til glede for noen og til forargelse for andre. Tenk deg a [...]
RÅDHUSET I MODUM – EN BRANNFELLE GJENNOM FLERE TIÅR 

RÅDHUSET I MODUM – EN BRANNFELLE GJENNOM FLERE TIÅR 

  Leder av hovedutvalget for teknisk sektor i Modum kommune, Jon Hovland (H) karakteriserte i 2019 de branntekniske feilene i rådhus [...]
NYTT TEKNOLOGISTØTTET KURS FOR DELTID 

NYTT TEKNOLOGISTØTTET KURS FOR DELTID 

Grunnkurs for brannkonstabel deltid ble revidert i 2018 med en ny kursplan. En arbeidsgruppe er nå i ferd med å lage et teknologis [...]
STØRRE FLEKSIBILITET I NY FORSKRIFT 

STØRRE FLEKSIBILITET I NY FORSKRIFT 

DSB la i oktober frem forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene. Den avløse [...]
REDUSERER UNØDIGE ABA GJENNOM BRED TILNÆRMING

REDUSERER UNØDIGE ABA GJENNOM BRED TILNÆRMING

 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS satte i 2017 i gang et arbeid med å redusere unødig utløste alarmer fra automatiske brannvars [...]
ELVA ER IKKE REDD FOR Å DREPE 

ELVA ER IKKE REDD FOR Å DREPE 

Elveredning utgjør nok de mest krevende redningsaksjonene vi kommer over, likevel satses det ikke nok på kompetanseheving på området av brannvesenene. [...]
#ELVRESPEKT 

#ELVRESPEKT 

Gjennom Trondheim slynger Nidelva seg forbi boliger, arbeidsplasser, parker, utesteder og kaikanter. Blank og tilsynelatende stille, men med en fart o [...]
RVR-TJENESTEN I STADIG UTVIKLING 

RVR-TJENESTEN I STADIG UTVIKLING 

Siden oppstarten av Restverdiordningen i 1986 har brannvesenet i samarbeid med forsikringsnæringen spart hundretalls millioner kroner gjennom raske ti [...]
1 2 3 13 10 / 128 POSTS