Forståelse av Tung RedningDet videregående kurset i Tung redning tok for seg kompliserte og omfattende scenarioer med tyngre kjøretøy

Forståelse av Tung Redning

Vi må forstå hva vi gjør! For de av dere som har vært på grunnkurs eller videregående kurs i Tung Redning i Ålesund, er dette et mantra som er velkjent

For instruktør Geir Egil Haug fra Ålesund brannvesen er dette et motto som ikke bare innebærer forståelsen for løft, sikring og frigjøring. Det innebærer også begrep som løftekraft, løftepunkt, tyngdepunkt og rotasjonspunkt, samt hvordan disse påvirkes. I tillegg må man sette seg inn i utstyrets funksjon og begrensninger.

Sammen med instruktør Jimmy Säfström fra Sverige danner de en duo full av kunnskap, erfaring og ikke minst interesse for faget! Det er ikke noen underdrivelse å si at både Geir og Jimmy er ildsjeler innenfor feltet Tung Redning.

Unikt kurs
Det videregående kurset i Tung Redning bygger videre på grunnkurset i samme fagfelt. I løpet av 3 dager gjennomføres det mange scenarier, der tunge kjøretøy som busser og lastebiler har blitt demolert for å forestille forskjellige ulykker. På det videregående kurset er disse ulykkene større, mer omfattende og mer kompliserte. Noe alle deltakerne på årets kurs satte stor pris på.

I all hovedsak var den første delen av kurset satt av til bussulykker mens siste dag var dedikert til utfordringer med lastebilulykker.

På øvingsanlegget i Ålesund har de klart å få samlet en imponerende park av objekt med tunge kjøretøy. Her kan kursdeltakerne bryne seg på realistiske utfordringer som en dag kan bli virkelighet.

På kurset hadde man tilgang på nye Scania lastebilhytter, noe som ga verdifulle erfaringer

I tillegg til gode instruktører og bra fasiliteter, stilte flere leverandører til hvert av disse kursene med utstyr. Dette kan fritt benyttes av kursdeltakerne. Dette gir en meget god mulighet for å kunne teste og sammenligne løfteputer, støtter, skolinger o.l. På det videregående kurset ble det benyttet utstyr fra Paratech, Lukas, Holmatro og Resqtec. Vi kan ikke komme fra at uten disse leverandørene i ryggen, hadde ikke slike kurs i Tung Redning vært mulig å arrangere. Så her er det mange som skal ha en stor takk. Ålesund brannvesen skal også ha takk, da de stiller sin operative Tung Redningsbil tilgjengelig under kurset.

Det som gjorde årets videregående kurs unikt, var at man gjennom samarbeid med Scania i Sverige hadde klart å få levert 2 helt nye lastebilshytter fra Scanias S-serie. Disse kunne vi fritt øve på. Det er ikke hverdagskost å få mulighet til å klippe, trekke og øve på hytter av så ny dato, med fullt interiør, Så der var mange ivrige deltakere som ville se, lære og ikke minst fysisk begynne å arbeide med disse. Mange av oss oppdaget at dette var noe annet å jobbe med enn eldre lastebilshytter som vanligvis blir brukt til øvelser.

Det er både imponerende og innsiktsfullt at produsenter som Scania faktisk ønsker at vi skal klippe, trekke og lære om hvordan deres lastebiler fungerer når de blir påvirket av en kollisjon eller ulykke. Her ligger det et uvurderlig gjensidig utbytte av informasjon.

Sosialt og faglig
Selv om kurset er relativt kort, rekker man å bli en sammensveiset gjeng. Mange kjenner man fra før fra grunnkurset i Tung Redning eller fra andre sammenhenger i brann-Norge. Geir og Jimmy er ikke bare gode på å gi oss påfyll av faglig stoff. Her finnes det også et opplegg etter at kursdagene er over. Det guides frem til de beste av restauranter som finnes i Ålesund og på disse blir det alltid en hyggelig stund med mange diskusjoner om dagens øvelser og erfaringer.

Akkurat den uformelle praten mellom øvelsene i lunsjpausen eller til middagstid gjør kurset ekstra bra. Siden det som oftest er folk fra hele landet, har vi alle forskjellige utgangspunkt. Her ligger det mye å hente bare i erfaringsutveksling mellom ulike brannvesen.

Enkeltindivider
Jimmy Säfström holdt en fin tale på kursets første kveld ute på Steinovnen pizzeria. Han fortalte litt om sin egen reise inn i Tung Redningsverden. Hvordan han tidlig reiste verden rundt for å treffe folkene bak utviklingen til det vi i dag kjenner til av løfteputer, hydrauliske redningsutstyr, frigjøringsteknikker osv. For det er akkurat sånn det har vært. Enkeltindivider som har hatt et ønske om å ta fram gode verktøy for redningsinnsatser. Ofte med ingen eller veldig liten økonomisk interesse, men med en stor brennende pasjon for det de gjør.

Det kan være lett for oss som arbeider i brannvesen, å tro at det finnes en stor industri bak de verktøyene vi bruker til blant annet trafikkulykker. I selve verket er det nok en forsvinnende liten global interesse for slike produkter. Derfor skal vi være glade for at disse enkeltindividene finnes, og at de er villige til å gå langt for å nå frem med sine ideer.

Ulykker med busser er et sentralt tema på det
videregående kurset i Tung redning

Uten engasjerte enkeltindivider hadde vi helt sikkert heller ikke hatt et nasjonalt kurs i Tung Redning.

Vi fikk noen ord med Geir Egil Haug om hvordan han ser på dette med Tung Redning og om framtiden:

– Fokus på kompetanseheving innen tung redning er fortsatt like stort. Det har vært flere tungredningsulykker i Norge de siste årene som med bedre materiell og kompetanse til innsatspersonell kunne ha bidratt til en sikrere og raskere frigjøring. Vi i Norge sammenligner oss ofte med Sverige i forbindelse med beredskapsarbeid. Innen Tung redning ligger vi milevis etter svenskene.

DSB gir uttrykk for viktigheten av gode fagmiljø for spesialtjenester. Tung redning er et av flere spesialfelt som fortjener mer fokus i framtida. I faget Tung redning er hovedmantraet at vi må forstå det vi gjør. Dersom det blir valgt feil metode er konsekvensene mye større enn ved mindre biler/krefter. Økt tungredningskompetanse- og materiell i norske brannvesen i godt samvirke med politi og helse vil redde liv.

 

———————————————————————————

Viste du dette?

Hydrauliske verktøy som i dag brukes ved for eksempel frigjøring ved trafikkulykker, kalles for ”the jaws of life”. Historien bak det kallenavnet går tilbake til USA på 1960-tallet. På den tiden hadde man spesielle ”resque teams” ved bilrace som skulle hjelpe til hvis det skjedde en ulykke under racet. Ulykker med dødsfall var ikke uvanlige under disse stevnene.

En mann ved navn Axel Maarschalk reagerte på hvor lang tid det tok for å frigjøre rallyførere som var med i ulykker. Dette ville Axel gjøre noe med, og fikk en ide om et redningsverktøy som fungerte som en spreder, men som også kunne klippe. Det er også i forbindelse med dette som det store gjennombruddet for slike redningsverktøy skjer og brannvesen rundt om i verden begynner å bli nysgjerrige på konseptet.

Axel dannet sammen med George Hurst et foretak ved navn Zumro som tok over markedet, bortsett fra i Nord-Amerika. Partnerskapet ledet til flere innovasjoner som sprederen, saksen og sylinderen. Produkter som har påvirket og fortsatt påvirker redningsarbeidet ved trafikkulykker.

(Kilde: Jimmy Säfström)

—————————————————————————–

COMMENTS