Helikopterstyrten på Sollihøgda

Helikopterstyrten på Sollihøgda

Tirsdag 14. januar klokka 10.29 fikk Ringerike brann- og redningstjeneste (RBR) melding om trafikkulykke på E16 på Sollihøgda. Meldingen gikk på at det var en utforkjøring med lastebil med en person i bilen. Rutinemessig varsles også Asker og Bærum brannvesen (ABBV) på hendelser i dette området, og totalt ble det da sendt to biler fra RBR og en bil fra ABBV til skadestedet.

ABBV og Fagleder brann fra RBR (R01) kom først fram. I dette området er dekningen på det analoge sambandet fraværende, mens det er god dekning på TETRA. RBR kunne derfor ikke kommunisere verken med egen 110-sentral eller enhet fra ABBV siden nødnett ikke er utbygd for Søndre Buskerud og RBR ikke har nødnettsterminaler.  

Styrtet tre meter unna brannmannskap
R01 var raskt borte ved lastebilen og fikk avklart at ingen satt fast. Samtidig jobbet politiet med å avklare landingsplass for luftambulansen som vi så sirklet over Tyrifjorden. En ambulanse var på stedet og jobbet med den alvorlig skadede sjåføren i traileren. R01 overhørte på redningskanalen at det ble forsøkt oppkall på helikopteret uten kontakt, sekunder etter styrtet helikopteret tre meter unna mannskaper på bakken.

Førsteinntrykket når vi så helikopteret gå i bakken var at dette ”så ikke så ille ut”, men på vei bort så vi skadene på helikopteret. Det var totalskadet og siden det landet på siden ble det et stort skadeomfang. R01 har på vei bort til vraket allerede varslet 110-sentralen over telefon og bedt om at det slås full alarm hos AMK, som i Drammen ligger vegg i vegg med 110-sentralen.

Sterkt inntrykk
Vi var 11 brannmannskaper på stedet da det smalt og i løpet av sekunder var vi i gang med å frigjøre de som var inne i vraket. Etter to minutter hadde vi første person ute og startet med livreddende innsats. Det gikk ytterligere ett minutt før vi hadde person nr. 2 ute og denne våknet til liv da vi fikk av han hjelmen. Siste person tok det litt tid å få lokalisert, men han var ute etter totalt seks minutter. Det ble startet med livreddende arbeid på denne personen også.

Brannmannskapene fra RBR og ABBV måtte jobbe alene, uten helseressurser, i store deler av akuttfasen. En av mannskapene fra ABBV hadde utdannelse som paramedic, og dette hjalp oss mye. Etter hvert ble en av de på ambulansen, som var kommet i forbindelse med trafikkulykken, med for å hjelpe oss med HLR samt stabilisering av den alvorlig skadde. Etter hvert kom det til stedet fire helikoptere, ett ti-talls politipatruljer og flere brannmannskaper fra ABBV.
I denne ulykken kunne ikke de involverte i helikopteret ha fått en raskere hjelp, men dessverre omkom to kolleger fra Norsk Luftambulansens base på Lørenskog. Det gjør inntrykk å drive HLR på kollegaer. 

 


Frustrert over utlevering av lydlogger

I forbindelse med helikopterstyrten ble det et voldsomt mediatrykk på de involverte lederne for aksjonen. NRK krevde innsyn i lydlogg mellom R01 og Vestviken 110-sentral, denne lydloggen er blant annet en 18 minutters telefonsamtale, som beskriver redningsaksjonen i detalj. 

–    At vi skal må utlevere vårt interne ”arbeidsdokument” der vi rapporterer og forteller hva som skjer, hva vi gjør, hva vi trenger av ressurser etc. er helt uakseptabelt. Fordelen med nødnett er at alt vi sier er mellom nødetatene, men vi opplever nå at nettet blir mer åpent enn noen gang hvis vi skal utlevere lydloggene våre. Konsekvensen av dette kan bli at vi ikke får gjort jobben vår godt nok, at vi rett og slett ikke tør å ta tidskritiske og livsviktige avgjørelser i en aksjon fordi vi vet at dette ligger på nett i løpet av kort tid sier, varabrannsjef Terje Reginiussen i Ringerike brann og redningstjeneste som også var fagleder brann under redningsaksjonen.

Reginiussen ble svært bekymret da DSB aksepterte at lydloggen kunne utleveres til NRK. Han startet derfor en prosess for å få stanset utleveringen, noe som ble midlertidig tatt til følge.
–    Lydloggen fra helikopterstyrten inneholder ingen momenter vi i ettertid ikke ønsker at media skal få vite, men dette er en prinsippsak. Gir vi etter nå må vi gi etter hver gang. Slik kan vi ikke ha det sier Reginiussen. 

COMMENTS