Veien en stadig større risiko for brannfolk

Veien en stadig større risiko for brannfolk

Utrykningskjøring og arbeid på vei betyr en stadig større risiko for brannfolk. I løpet av våren ble tre svenske brannmenn drept mens de jobbet på vei i forbindelse med trafikkulykker.

To svenske brannmenn ble drept da de ble påkjørt mens de jobbet på vei i forbindelse med trafikkulykker, mens en tredje ble drept da en vaier fra midtdeleren traff han med voldsom kraft.
I de senere årene har flere svenske brannmenn omkommet i forbindelse med utrykningskjøring. Dødsfallene har skjedd i forbindelse med utforkjøringer hvor brannbiler har rullet rundt. I Norge ble en utrykningsleder fra Rana drept i 2007 da brannbilen kjørte av veien og traff et tre.  
I USA er utrykningskjøring og arbeid på vei den tredje største dødsårsaken blant brannmenn. En del av disse ulykkene skjer da deltidsbrannmenn skal komme seg raskest mulig til brannstasjonen for å rykke ut.
Lager informasjonsmateriell
Etter dødsfallene i Sverige har Myndigheten for samhällssäkerhet och beredskap, Trafikkverket, Arbeidstilsynet, de tre berørte brann- og redningstjenestene, fagforbund samt politiet satt seg ned og diskutert mulige tiltak. Statistikken viste at det hadde vært tre ulykker med vaierrekkverk, hvorav to har rammet brann- og redningstjenesten.
Etter dødsulykkene har flere brann- og redningstjenester i Sverige bestemt seg for total sperring av vei ved trafikkulykker. Men det gir ingen garantier.

– Vi må bli flinkere til å sperre av, men en ulykke har ulike faser. Både innledningsvis før avsperring er på plass og når innsatsen avsluttes, er man ganske utsatt, sier Jan Wisén på MSB til Tjugofyra7.
Det var da innsatsen skulle avsluttes at den siste ulykken utenfor Uddevalla skjedde. Vi hadde sperret av totalt, men på et tidspunkt går det over i en bergningssituasjon, hvor ambulansene må kunne kjøre ut. Vi måtte flytte på våre kjøretøy som fungerte som barrierer og det var i den situasjonen at ulykken skjedde, forklarer Bernt Eriksson, som er redningssjef i Mitt Bohuslän.
Redningstjenesteforbundet Skåne Nordväst, som ble rammet ved ulykken med vaieren vil nå lage en informasjons- og opplæringsfilm om veivaiere. MSB vil samtidig lage informasjonsmateriell om hvordan brann- og redningstjenesten skal forholde seg til trafikkdirigering.

Sterkt fokus på sikkerhet   
Hva gjør vi i Norge? Er vi konsekvente på å blokkere veien mens vi arbeider på skadestedet eller er vi mer fleksible for å kunne la trafikken gå?
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har ulykkesbelastede veistrekninger med både riksvei 3 gjennom Østerdalen og riksvei 25 fra Elverum til Trysil i sitt dekningsområde. Seksjonsleder Knut Harald Skolegården sier:
– Som utgangspunkt sperrer vi hele veien. Skal vi jobbe på veien med å frigjøre personer kan vi ikke ha biler som kjører tett innpå oss. Så langt har vi ikke hatt ulykker med våre mannskaper, men etter ulykkene i Sverige bør vi fortsatt ha stort fokus på å unngå skader på mannskaper. 

 

Publisert: 12-09-2016

COMMENTS