BRANNKONSTABEL ELVERUM-DAGTID, VIKARIAT

BRANNKONSTABEL ELVERUM-DAGTID, VIKARIAT

Den som ansettes må forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring for å tilfredsstille
kvalifikasjonsbestemmelsene i “Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” for
brannkonstabler.

Vi kan tilby et høyt faglig miljø med muligheter for kompetanseheving. Vi skal møte innbyggerne
med tidsriktige tjenester og god service.

Stillingen avlønnes iht. avtale. Tilsettingen skjer forøvrig i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og
reglement. I forbindelse med tilsetting må det forventes at aktuelle kandidater kalles inn til en dag
der deg arrangeres forskjellige tester – herunder fysisk test – og intervjuer. Helse- og vandelsattest
må fremlegges ved tilbud om jobb jf. Brann- og eksplosjonsvernloven §18.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos:
Seksjonsleder Stein Gunnar Frostrud, tlf. 975 02 729 eller på e-post: stein.gunnar.frostrud@mhbr.no

Søknad med kortfattet CV sendes til: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, Kirkevegen 75,
2413 Elverum eller e-post: post@mhbr.no

Søknadsfrist: 19. november 2021

Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

COMMENTS