HAR DU LYST TIL Å JOBBE I BRANNFOREBYGGENDE AVDELING?

HAR DU LYST TIL Å JOBBE I BRANNFOREBYGGENDE AVDELING?

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) har i underkant
av 200 ansatte, og er organisert som et interkommunalt selskap, hvor
kommunene Alvdal, Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Elverum,
Folldal, Rendalen Tolga og Tynset er eiere. MHBR forvalter brann- og
redningstjenesten i eierkommunene og har en stasjon i hver
kommune.

Fra 6. april 2021 har vi ledig 100 % fast stilling som branningeniør/-inspektør i brannforebyggende
avdeling ved Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Kontorsted er ved brannforebyggende avdeling
i Elverum. Den som blir ansatt må påberegne en del reisevirksomhet i våre eierkommuner. For en
jevnere kjønnsbalanse oppfordres kvinner til å søke.

Arbeidsoppgaver:
 Lovpålagte oppgaver innen det brannforebyggende arbeidet i henhold til brann- og
eksplosjonsvernloven.
 Planlegging, gjennomføring av informasjons- og motivasjonstiltak rettet mot innbyggerne i
våre kommuner.
 Bidra til forebyggende brannvern ut til allmenheten gjennom sosiale medier.
Samt oppdatering av vår hjemmeside og Facebook side.

Kvalifikasjonskrav:
 Høyere utdannelse, fortrinnsvis branningeniør
 Erfaring innen informasjon og/eller markedsføring eller relevant praksis
 Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 Særlig interesse for tilsyn og undervisning
 Kontaktskapende
 Gode datakunnskaper på aktuelle brukerprogrammer

Det vil for øvrig bli lagt vekt på:
 engasjement
 kreativitet, positivitet og serviceinnstilling
 personlige egenskaper og egnethet
Vi kan tilby et høyt faglig miljø med muligheter for kompetanseheving. Vi skal møte innbyggerne med
tidsriktige tjenester og god service.
Stillingen avlønnes iht. avtale. Tilsettingen skjer forøvrig i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og
reglement. Helse- og vandelsattest må fremlegges ved tilbud om jobb jf. Brann- og eksplosjonsvernloven
§18.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos:

Trond Joar Kjenstadbakk – brannsjef, tlf. 479 77 161 eller trond.joar.kjenstadbakk@mhbr.no
Knut Bjørnseth – avd.leder. tlf. 924 99 011 eller knut.bjornseth@mhbr.no

Søknad med kortfattet CV sendes til: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, Kirkevegen 75,
2413 Elverum eller e-post: post@mhbr.no

Søknadsfrist: 1. februar 2021
Søknadspapirer vil ikke bli returnert

COMMENTS