Vi søker etter operatør i fast stilling 

Vi søker etter operatør i fast stilling 

Øst 110-sentral IKS er en av landets største og mest moderne 110-sentraler og dekker 29 kommuner fra Hurdal i nord til Halden i sør, et område på 9000 km2, 34 brannstasjoner, 10 brannvesen og mer enn 745.000 innbyggere. 

Nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres slik at den til enhver tid fyller behovet for mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene og den som melder ulykken. (Justis- og beredskapsdepartementet) 

 Tjenesten er organisert i vaktlag som inngår i en helkontinuerlig turnus. Vaktlagene består av vaktleder, operatør/NK og 3 operatører. 

En operatør skal sammen med vaktleder og resten av laget ivareta alle oppgaver som er lagt til sentralen, samt betjene 110-sentralen etter gjeldende prosedyrer og retningslinjer.  

Vaktleder er nærmeste overordnede. 

ARBEIDSOPPGAVER 

 

 • Betjene nødnummeret 110 og foreta intervju av innringer for å innhente nødvendig og kritisk informasjon.
 • Foreta utkalling av og etablere samband med innsatsstyrker.
 • Oppfylle tilknyttede brannvesens behov for loggføring, faglige

opplysninger og ressursrekvirering.

 • Samarbeide med distriktets brannvesen.
 • Mottak av automatiske alarmer og håndtering av disse etter gjeldende prosedyre.
 • Samhandle med politiet, AMK og andre aktører.
 • Håndtere andre henvendelser fra publikum og serviceteknikere.

 

KVALIFIKASJONER/KRAV 

 

En alarmsentraloperatør skal ha:

 • Grunnkurs for brannkonstabel, beredskapsutdanning trinn 1 eller ledelsestrinn B, Internopplæring alarmsentraloperatør, ICCS/Vision samt Alarmsentraloperatørkurs.

Dersom man ikke har påkrevde kurs, kan man likevel bli vurdert for stillingen. Vi ser etter:

 • Ønskelig med brannfaglig bakgrunn
 • Annen relevant erfaring. Søkere som ikke innehar brannfaglig bakgrunn/utdanning eller ikke tilfredsstiller forskriftenes krav til alarmsentraloperatør, forplikter seg til å gjennomføre og bestå opplæring som alarmsentraloperatør. 
 • God kunnskap om og erfaring med IKT som arbeidsverktøy.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper.
 • Utfyllende politiattest og må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/NATO Secret 

 

PERSONLIGE EGENSKAPER 

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og du må ha:

 

 • Evne til å ha oversikt og fatte beslutninger under tidspress.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt er serviceinnstilt. 
 • Evne til arbeide selvstendig og i team.
 • Høy arbeidskapasitet, være strukturert og lærevillig.

Du må tåle stress og psykiske påkjenninger.

ØST 110-SENTRAL TILBYR 

 • Stillingsbrøk: 100%
 • En spennende og til tider hektisk hverdag i et faglig sterkt og engasjert miljø med gode kollegaer. 
 • Vi er samlokalisert med politiet i nye og moderne lokaler sentralt i Ski. 
 • Gode lønns- og pensjonsbetingelser.

 

Er du kvalifisert og interessert? 

I så fall ønsker vi at du sender oss din søknad og legger ved din CV.

Vennligst benytt søkefunksjonen i annonsen, og merk søknaden «Operatør». 

 

Attester og vitnemål kan tas med på intervju. 

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til Kjetil Grav – m. 452 38 856. 

 

Søknadsfrist er 18.10.2020

COMMENTS