Tag: Alarmsentraler

Alarmsentral Brann Innlandet

Alarmsentral Brann Innlandet

Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland med unntak av Os og Jevnaker. Regionen er sammenfallende med Innlandet [...]
Felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo

Felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo

Dette har blitt en stor sentral som dekker ca. 850 000 innbyggere, og to brannvesen med 11 brannstasjoner med kasernerte mannskaper. Nærhete [...]
Samlokalisering av sentraler

Samlokalisering av sentraler

Det foreligger en utrullingsplan for samlokaliseringen, men mye avhenger av bevilgningene på statsbudsjettet til bygging av sentraler. I statsbudsjet [...]
Én stor 110-sentral er bedre enn to små

Én stor 110-sentral er bedre enn to små

La oss si det med en gang: Vi har forståelse for ønsket om en minimumsbemanning på fem operatører døgnet rundt. Kravet kommer fra dyktige operatører m [...]
Elverum fikk 110-sentralen

Elverum fikk 110-sentralen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fattet i mars vedtak om å legge en felles 110-sentral for Gudbrandsdalen og Hedmark til Elverum. [...]
Går for felles sentral

Går for felles sentral

I dag er det 110-sentraler på Gjøvik, Lillehammer og Elverum i disse fylkene. 10. mai la arbeidsgruppa frem sitt forslag, som da fikk oppslutning på [...]
6 / 6 POSTS