BRANN & REDNING 2020 AVLYSES

BRANN & REDNING 2020 AVLYSES

Brannmannen beklager å måtte informere om at Brann & Redning 2020 avlyses. Vi har i det lengste håpet å kunne arrangere fagseminaret, men flere omstendigheter knyttet til korona gjør at vi ikke ville kunne arrangere et fagseminar slik vi tidligere har gjort med gode foredragsholdere og mange utstillere.  Vi kommer sterkere tilbake i 2021

Brannmannen beklager å måtte informere om at Brann & Redning 2020 avlyses. Vi har i det lengste håpet å kunne arrangere fagseminaret, men flere omstendigheter knyttet til korona gjør at vi ikke ville kunne arrangere et fagseminar slik vi tidligere har gjort med gode foredragsholdere og mange utstillere. 

Vi kommer sterkere tilbake i 2021

COMMENTS