Dykkeroperasjonen på Turøy

Dykkeroperasjonen på Turøy

 

Denne artikkelen er en kortfattet beskrivelse av dykkeoppdraget ved helikopterulykken på Turøy utført av redningsdykkertjenesten ved Bergen Brannvesen.

Klokken var 1200 da det ble sendt callout. Melding gikk ut på at et helikopter hadde styrtet på en holme ved Turøy i Fjell kommune. Det var full fyr på holmen, og deler av helikopteret var gått i sjøen. Sandviken stasjon med dykkerbåt og Sjøbrand – den nye brann og redningsbåten til Bergen Brannvesen – ble utvarslet. 3 dykkere, underbrannmester/vanndykkerleder, brannmester, 3 båtmannskaper og alt av dykkeutstyr fra dykkebilen ble lastet opp i Sjøbrand for videre transport ut mot skadestedet på Turøy.

På vei frem
På vei ut mot ulykkesstedet, som tok ca. 27 minutter, fikk utrykningsleder en forståelse av at det er en kraftig brann på holmen. På bakgrunn av dette, ble det meldt fra til innsatsleder politi, om at vi var på vei med «Sjøbrand», og om slokkekapasiteten denne båten har. Vi fikk tilbakemelding fra innsatsleder politi om at det var mottatt, samtidig fikk vi tildelt oppgaven som OSC. Oppfatningen av situasjonen var litt uklar, så vi avventet til vi kom frem med innsatsordre. Dykkerlag gjorde seg klar for dykkeoperasjon. Like før fremkomst ble det avklart med Sotra brannvesen at brannen var under kontroll.

Ankomst skadested
Ved ankomst, så vi at brannen på holmen var nesten slukket. Det brant litt i gress og lyng og dette håndterte brannmannskaper fra Sotra. Vår rolle på skadestedet, ble med dette sentrert mot krasjstedet med fokus på dykkeoperasjon. Vi fikk nå som oppgave å kartlegge hvor helikopteret som er havnet i sjøen lå. Vi ble samtidig fritatt fra oppgaven som OSC.
På grunn av værforhold og tilkomst til skadestedet ble det besluttet at det var mest hensiktsmessig å starte dykkeoperasjon fra land og ikke bruke Sjøbrand som dykkeplattform. 3 dykkere og dykkeleder ble satt i land på holmen ved hjelp av lettbåt fra IMC Diving som var ved skadestedet. Dykkeleder styrte dykkeinnsatsen fra land. «Sjøbrand» la seg på DP ca. 100 meter fra land og ivaretok loggføring og kommunikasjon mellom dykkeleder og innsatsledelse.

Etablering på holmen
Førsteinntrykket som møtte oss var kroppsdeler og vrakdeler på land og i vann, og lukt av fuel og brann. Alt lå strødd om hverandre over et større område. Mannskaper var i aksjon med å samle sammen kroppsdeler og slukke rester av brannen. Vi etablerte kontakt med utrykningsleder fra Sotra brannvern på land for innhenting av informasjon for å kunne iverksette dykking. Vi observerte deler av det som skulle vise seg å være en flytepontong fra overflaten. Deretter tok vi en kjapp samling for å vurdere videre innsats og besluttet å sende en dykker i sjøen for å få oversikt.

Dykking iverksatt
Første dykker gikk i vannet et stykke fra der vraket trolig lå og svømte mot antatt posisjon av helikoptervraket. Sikten var begrenset eller dårlig på grunn av værforhold og olje/fuel i sjøen. Først ble halerotor og haleparti lokalisert, begge var forholdsvis intakte. Dykker svømte videre og lokaliserte restene av helikopteret som var fullstendig knust. Det var lite som minnet om at dette hadde vært et helikopter. Helikopteret lå på ca 7 meter. Dykker søkte rundt vraket og observerte fire forulykkede og besluttet da å frigjøre det som var mulig og ta det til overflaten hvor levningene ble håndtert av mannskapene på land. Kommunikasjon under det første dykket ble etter hvert et problem på grunn av støy fra helikoptertrafikk i området. Gjennom tegn, signaler og kommunikasjon til innsatsledelse fikk vi etter hvert helikopterne til å trekke seg unna.  Det ble tatt en rask risikovurdering i forhold til videre arbeid på og i helikoptervraket. Før videre dykking ble det besluttet at det heretter skulle dykkes parvis med søk og frigjøring av levninger fra helikoptervraket. Dykkerne samarbeidet om å lokalisere og bringe opp levninger fra forulykkede og fikk etter hvert beskjed om å søke etter ferdsskriver mellom vrakdelene.
På dette tidspunktet hadde dykkeleder opprettet kontakt med sjøforsvarets dykkere, som også var ankommet skadestedet. Man ble enige om at Bergen Brannvesen sine redningsdykkere skulle ha fokus på selve vraket, mens sjøforsvarets dykkere skulle gjøre søk på høyre/venstre sektor i forhold til vraket.
Allerede før andre dykk var avsluttet begynte innkalte dykkere fra Bergen Brannvesen å ankomme skadestedet. Noen bisto med å ta imot det som ble bragt opp fra vraket mens andre gjorde klar utstyr til neste dykk. Tredje dykk ble iverksatt med fokus på å lokalisere ferdsskriver. Det ble klippet løs flere sorte bokser, som ble bragt opp til vannkanten, men vi fikk ikke bekreftet hva disse var før havarikommisjonen kom på stedet.

Planlegge neste fase
På grunn av vrakets beskaffenhet og beliggenhet var det vanskelig gjennomføre videre finsøk. Dykkeleder beslutter derfor at vi på de neste dykkene skulle forberede vraket for heving. Det ble rekvirert løfteutstyr (lange stropper og sjakler) ut til skadestedet. En kranbåt lå standby utenfor Skitholmen og denne ble rekvirert til å utføre hevingen. På de neste dykkene ble både halen på helikopteret og selve helikoptervraket klargjort for heving i påvente av at havarikommisjonen skulle gi klarsignal. Det ble noe venting før havarikommisjonen ankom Skitholmen og skadestedet. De må følge sine prosedyrer og gjorde sine undersøkelser på vei frem mot skadestedet. Vi brukte denne dødtiden til å innta mat, drikke og reorganisere utstyr etc. En del av de innkalte dykkeren fra Bergen Brannvesen ble dimittert og returnerte til Bergen. Det var noe usikkert om vi fikk klarsignal for heving da det snart begynte å bli mørkt. Det ble derfor gjennomført et dykk til for å merke festepunktene til vrakdelene med tau og blåser.

Heving
Da Havarikommisjonen ankom skadestedet hadde de med seg teknikere fra helikopterselskapet CHC. Vi fikk da en eksakt beskrivelse av ferdsskriver og hvor den lå i helikopteret. Ferdsskriveren skulle ligge inni halepartiet på helikopteret. Det ble iverksatt søk etter ferdsskriver og denne ble lokalisert. Det lot seg imidlertid ikke gjøre å frigjøre denne. Havarikommisjonen besluttet derfor at heving av halen skulle iverksettes for å kunne frigjøre ferdsskriveren for videre undersøkelser. Halen ble hevet og bragt på dekk på kranbåten der ferdsskriver ble demontert. Selve helikoptervraket ble hevet påfølgende dag.
Dykkeoperasjonen ble avsluttet for dagen etter at halen er hevet. Vi returnerte til Bergen med «Sjøbrand» klokka 2100 for defusing.
I operasjonen med å berge levninger og vrakrester jobbet vi tett med andre redningsressurser og det fungerte veldig bra. Det er godt å se hvilket godt samarbeidsklima man klarer å etablere selv om man ikke kjenner hverandre så godt.

 

Publisert: 12-09-2016

COMMENTS