Norsk Redningsdykkerforum

Norsk Redningsdykkerforum

7. september var det duket for årsmøte med påfølgende seminar i Norsk Redningsdykkerforum. Møtet ble holdt i Drammen med 37 medlemmer tilstede

Brannsjef i Drammensregionens brannvesen, Torgeir Andersen holdt en god åpningstale hvor han påpekte viktigheten av å ha en velfungerende redningsdykkertjeneste. Et ofte brukt argument mot etablering av en redningsdykkertjeneste er at det er altfor dyrt. Her kom brannsjef Andersen opp med et godt argument og påpekte hvor mye ressurser og kroner det faktisk går med når det foregår en rednings-/leteaksjon. Politi, sivilforsvar, Røde Kors, Norske Redningshunder osv. er ofte involvert i de samme rednings-/leteaksjoner som oss dykkere. Det skal ikke mange leteaksjonene til før man er oppe i en sum tilsvarende som det koster å drifte en redningsdykkerenhet pr. år. Her er det også viktig å påpeke at en dykkeraksjon kan ta tid, og det kan ofte ende opp uten funn. Vi er også ofte avhengige av flere enn oss selv i en rednings-/leteaksjon, blant annet de ovennevnte ressurser.
Magne Overrein, Arild Åteigen og Kjell Husby ønsket å stille sine plasser til disposisjon i styret etter lang og tro tjeneste. De har bidratt med solid kunnskap og et stort engasjement, blant annet med opplæringsplan for redningsdykking og den «nye 511» for å nevne noe.

Styret for 2013:
Leder Ole Morten Skogland (Haugesund), nestleder Frank Aastveit (Bergen), sekretær Sindre Nedberge Hansen (Drammensregionen), kasserer Henrik Litland(Oslo), styremedlem Hans Jørgen Kristoffersen (Trøndelag), varamedlem Sigbjørn Justnæs (Kristiansandsregionen) og varamedlem Morten Jørgensen (Sør-Rogaland).

Flere prosjekter
Etter årsmøte var det seminar, hvor den viktigste saken var ny plan for redningsdykkerlederkurs. NRF, ved Frank Aastveit og Henrik Litland, har jobbet frem og utformet en god opplæringsplan rettet mot «nye 511». Det har tidligere vært diskusjoner om hvor lenge et slikt kurs skal vare. Til slutt havnet man på 10 dager. Forslaget og det videre arbeidet må nå diskuteres mellom de som utdanner redningsdykkere, Arbeidstilsynet og NRF. Her må det bestemmes hvor kursene skal kjøres, hvem som skal kjøre det, kostnader osv. Forslaget kan leses på redningsdykkerforum.no som er en ny og bedre hjemmeside. Den koster litt mer å drifte den men den er helt nødvendig profileringsmessig. Vi vil legge ut kontaktinfo, relevante artikler og info om NRF på denne siden.

Vi har også jobbet for et «Norgeskart» over hvor det er redningsdykkere i Norge, dette kartet viser også hvor langt man kommer på 100 km/t i bil fra den respektive brannstasjon. Kartet viser også flytid for de som har helikopterbase i nærheten. Kartet er ikke komplett ennå, men når det blir det er målet å distribuere dette til 11X- sentralene og HRS. 
Neste sted for årsmøte og seminar vil vi komme tilbake til. I skrivende stund har vi rundet 200 medlemmer!

COMMENTS