Den ubrutte livreddende kjeden i vann

Den ubrutte livreddende kjeden i vann

Når har mange brannvesen fått en oppegående drukningsberedskap, men fortsatt står mye igjen til vi kan slå oss på brystet i Norge. Fortsatt er drukningsdøden den største dødsårsaken etter trafikkulykker. Nesten dobbelt så mange omkomne sammenlignet med brann. Siden vi er redningskorps bør det være en selvfølge å ha en oppegående drukningsberedskap

Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) har tatt konsekvensen av at de har mange som dør i drukningsulykker i sitt distrikt og gjort tiltak som gjør at de tetter igjen på litt av hullet i den ubrutte livreddende kjeden. Ved å innføre under overflateredning (fridykking) har de valgt en billigere løsning en redningsdykking.

Svakheten ved overflateredning er når pasienten har gått under vann. Da er det fortsatt livreddende. Kaldt norsk vann har en god egenskap – det er gode mulighet for å få til en vellykket gjenopplivning selv etter lenger tid under vann. I noen tilfeller har vi sett suksesshistorier etter en time under vann.

Men en overflateredder sliter med å få opp en person som ligger bare 1 meter under vann hvis man ikke har de riktige hjelpemidler. Derfor er prosjektet til MIB spennende å følge og kanskje flere redningsetater følger på. En ikke fullt så bra løsning som den MIB har valgt er å sørge for at man har riktig hjelpemidler tilgjengelig slik at man kan få tak i pasienten som ligger mellom 1-6 meter. Det er mulig å bruke en søkedregg, båtshake eller spesialprodukter som griper tak i pasienten på dypet.
Det har vært tilfeller hvor overflateredderen ligger i overflaten og ser på pasienten på 3 meters dyp, uten mulighet for å redde. Da kan ventetiden på redningsdykkere bli lang. Ingen ting er vel verre for en redningsmann!

COMMENTS