Under Overflateredning

Under Overflateredning

Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) har hatt flere alvorlig drukningsulykker de siste årene og ser at drukningsberedskap er en viktig del av brannvesenets livreddende oppgave. Som et alternativ til dette har de startet et prøveprosjekt hvor mannskaper kan utføre fridykking for å hente opp personer fra inntil 1,5 meters dyp.

Det har vært flere tilfeller hvor overflateredning ikke har vært nok for å kunne ta opp de forulykkede, slik at livreddende behandling kan påbegynnes, men man har blitt stående å vente på redningsdykkere fra Fredrikstad eller Oslo.
–    Under overflateredning er et prøveprosjekt og det er ikke noen snikinnføring av redningsdykking sier Rune Larsen – leder av beredskapsavdelingen i MIB. Men vi vil ikke bare stå og se på til redningsdykkere ankommer, fortsetter han energisk. 
Brannmannen møter Rune, overbrannmester Roy Kristiansen og underbrannmester Ronald Thorvaldsen, som alle har vært engasjert i gjennomføringen av prosjektet. 
– 14. juni i år var vi operative med åtte mannskaper klare for drukningsoppdrag under overflaten, i 2013 vil åtte mann til være klare. Målet er å ha tre på hvert vaktlag. Allerede etter fire måneders drift har vi hatt to hendelser med søksinnsats, sier Larsen.

Opplæring
Første utfordring var opplæring av mannskaper. 
– Siden det ikke er noen andre nødetater som har tilsvarende tjeneste som vi vet om i Norge, måtte vi grave litt i lover og se på muligheter for opplæring. Vi har nå havnet på et CMAS-kurs i fridykking som går over tre måneder med undervisning en kveld i uken. Vi har hele tiden hatt et tett samarbeid med Moss Undervannsklubb, som bistår med instruktør og undervannskamera. Fredrikstad brann- og redningskorps skal bistå med opplæring i søksprosedyrer og utvikle samarbeidsrutiner på skadestedet. Vi har også vært i Stockholm for å se hvordan de gjør det. Mange svenske brannvesen har hatt fridykking i beredskapen i mange år og her var det mye å hente. Mannskapene våre har hele tiden vært svært positive og engasjert til opplæringen, noe som gjør gjennomføringen av et slikt nytt prosjekt lett, sier de tre ansvarlige for prosjektet.

Øvelser
En gang i uken disponerer MIB svømmebasseng hvor hele vaktlaget er med. Det gir god mulighet for trening og økt vannfølelse. 
– Dermed vil alle – også de som er overflatereddere – øke kunnskapen og vannfølelsen. Vi har nå i starten lagt oss på en øvelsesfrekvens med en øvelse i måneden foruten bassengtreningen. Dette er nytt for oss og vi må nok gå oss litt til underveis, så får vi se an øvelsesfrekvensen etter som vi får erfaring.

Utstyr
MIB har kjøpt inn utstyr for ca 100.000 kroner til de åtte som er opplært så langt. Dette er personlig utstyr som våtdrakter, våtsko, svømmeføtter, blybelte, dykkermaske, snorkel, kniv og hansker. 
– Vi har også kjøpt inn noe lagsutstyr, som den nye Quicksaver. Vi valgte personlige våtdrakter, siden våtdraktene for fridykking skal sitte perfekt. Da blir det vanskelig med felles drakter og tilpassing.

Til sommeren skal Under overflateredningen evalueres, men så langt har det bare vært positive erfaringer. 
– Vi har tro på dette som tetter gapet mellom overflateredderen og pasienten som ligger på 1,5 meters dyp. Dermed gir vi pasienten gode muligheter for livreddende førstehjelp når vi får de til overflaten og viktig minutter er spart i den livreddende kjeden, avslutter Larsen, 
 

COMMENTS