Undervannsheltene

Undervannsheltene

Med topptrening i urban teknisk redning samt dykke-, taurednings- og båtførerkompetanse på høyeste nivå er Norfolks dedikerte UWSAR-team uten sidestykke.

I Storbritannia har antall redningsaksjoner til vanns økt i såvel antall som omfang de siste årene, både innenlands og til sjøs. Mens mange brannvesen etterhvert har økt kompetansen innen dette feltet, har Norfolk brann- og redningsvesen tatt skrittet videre.
Takket være statlige mider så nemlig det USAR-trente UWSAR-teamet dagens lys i 2012. UWSAR står for Under Water Search and Recovery, og teamet består av ni mann: Seks professionelle dykkere (HSE Part III-kvalifiserte) og tre dykkerassistenter.
UWSAR-teamet, som er en del av et større samarbeidsprogram mellom politiet og brann-og redningstjenesten i fylkene Norfolk og Suffolk, kan rykke ut ved regionale, nasjonale og internasjonale redningsaksjoner.

 Ville utvide ressursene

– For omlag fem år siden var den daværende assisterende brannsjefen veldig involvert i vannredningsprogrammet vårt. Han gjennomgikk brann-og redningstjenesten med grundighet for å finne ut av hva slags kompetanse vi ansatte hadde fra før. Da han skjønte at vi var et par-tre stykker med militær dykkerbakgrunn, ble jeg bedt om å undersøke muligheten for å gjenopprette en dykkertjeneste. Vi hadde riktignok hatt en dykkertjeneste før, men den ble nedlagt for omlag 20 år siden, forteller UWSAR-leder Alan Nicholls.
En annen viktig grunn til at en dykkertjeneste var ønsket, var at fylket hadde hatt flere drukningsulykker der ofrene var blitt etterlatt i opptil flere dager i vannet eller I kjøretøyet der de omkom, fordi politiets dykkerteam ikke hadde mulighet til å komme til unnsetning umiddelbart. I tillegg hadde vi også hatt en lokal hendelse, der brannfolk i åndedrettsapparat og annet utstyr – og under voldsomt press i situasjonen – hadde prøvd å utføre oppgaver de ikke var ment å utføre. Dermed havnet de selv i stor fare, understreker Nicholls.

Krevende arbeidsplass

Med en bakgrunn fra militæret og deretter som vaktleder i Norfolks USAR-team, var Nicholls vant med tøffe tak på jobben lenge før UWSAR så dagens lys. Han innrømmer gjerne at det kan være en krevende arbeidsplass.
– Det er med god grunn at tjenesten har fått navnet «søke- og hevingstjeneste», fremfor «søke-og redningstjeneste». Forventningene blir for høye dersom vi sier at vi skal ut og redde noen. Det tar noe tid fra vi blir mobilisert med alt utstyret vårt til vi ankommer stedet. Ettersom drukning kan inntreffe etter bare noen få sekunder under vann, er det i realiteten liten sjanse for at vi skal kunne klare å redde noen, sier Nicholls.
Det er imidlertid planer om å utvikle en søk- og hevingsstrategi med hurtigere responstid. Mindre mengder utstyr vil innebære at mannskapet kan komme frem til ulykkesstedet mye raskere.

– Dette er på et tidlig planleggingsstadium. Men, som sagt, med mindre den savnede er ombord i et kjøretøy med luftlommer, er sjansen for at vedkommende skal kunne overleve etter at han har havnet i vannet, små, understreker han.
For Nicholls og hans åtte kolleger er arbeidsdagen fylt av såvel psykiske som fysiske utfordringer, og ofte i ekstreme omgivelser:
– Man kan ende opp i totalt mørke mens man søker gjennom alt mulig rart for å finne frem til den savnede. Det er utfordrende for alle og enhver – det er tungt både psykisk og fysisk. Omgivelsene er ofte nådeløse. Du er helt alene, stort sett, og du er siste instans i forsøket på å oppklare en ubehagelig situasjon for den savnedes nære og kjære, sier han enkelt.

Økonomiske utfordringer

Den største utfordringen, i følge den tidligere militærdykkeren, er likevel økonomisk.
– For å være helt ærlig kommer den største utfordringen alltid til å være det å kunne rettferdiggjøre UWSAR-teamets tjenester økonomisk. Prislappen, som følger med å holde laget topptrent, er høy. Vi vet ikke når den neste telefonoppringningen kommer inn, og om det er økonomisk dekning for akkurat den utrykningen, så vi må være forberedt på alt mulig, sier han.
UWSAR-dykkerne er kvalifiserte til å dykke helt ned til 50 meter og til å rykke ut hele 12 nautiske mil fra kystlinjen. Med et fylke som har en lang kystlinje og flere elver og kanaler, må teamet være forberedt på en rekke typer ulykker av varierende karakter og omfang.
– Brannvesenet har ingen lovfestet plikt til å tilby UWSAR-beredskap. Med alle nedskjæringene vi har hatt over hele linja i det britiske brann- og redningsvesenet, må man virkelig kunne rettferdiggjøre ressursbehov. Men vi holder fast på viktigheten av å tilby en slik beredskap i et fylke der vi har mange vannveier og har hatt en rekke drukningsulykker. Noen må jo utføre disse oppgavene, og hvis det ikke er oss, er det nærmeste teamet milevis unna, i Nottinghamshire, sier han.
 

Den tause belønningen

Om jobben kan være aldri så krevende, er Alan Nicholls ikke i tvil om at den også bringer med seg noe positivt. For ham handler det også om å kunne rekke ut en hånd når alt håp er ute og gi de etterlatte en mulighet til å likevel komme seg videre på veien.
Nicholls beskriver søk han har vært med på der familien har holdt seg i nærheten eller på telefonen og fulgt med på hver minste lille utvikling.

– Det følelsesmessige presset de er under der og da er helt uvirkelig. De tankene som går gjennom hodene deres er helt utenkelige. En menneskekropp som ligger i vann brytes hurtig ned, så hvis vi i det minste kan få den ut av vannet slik at familien kan kjenne den igjen er det bra. Uansett om det er et barn eller en voksen som er savnet, så gir funnet av en omkommet de etterlatte noe konkret. Det bringer en slutt på uvissheten – og en begynnelse på selve sorgprosessen. Det er også min lønn for strevet, sier han stille.
 

FAKTA

UWSAR følger de offentlig godkjente retningslinjene til Inshore Commercial Diving Projects og har en juridisk bindende avtale med Norfolk & Suffolk Police om å utføre søk- og hevingsarbeid under vann.
UWSAR har ressurser til å utføre blant annet følgende dykkeroppgaver:
– personell som sitter fast i vann (avløpsrør, rister, avgjerdinger osv)
– kjøretøy under vann
– kummer og kloakkrør
– havarerte båter
– beskyttelse av kritisk infrastruktur
– liksøk
– undervannssøk (våpen og kriminelt bevismateriale)
-søkshund
    •    Teamet, som består av 6 dykkere og 3 dykkerassistenter, gjennomgår to øvelsesperioder i måneden. De drar også på øvelser sammen med dykkerteamene til Nottinghamshire Police og Lincolnshire Police.
UWSAR bruker det samme utstyr som de fleste politidykkerteam (Interspiro DP1). Med på utstyrslista hører også blant annet tre forskjellige båter, hydraulisk kutteutstyr og et utvalg av airbags.
 

Publisert: 12-09-2016

COMMENTS